Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 16 tháng 12 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » 20/11/2012