Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Biểu mẫu » Biểu mẫu đánh giá - thi đua