Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể, ban, hội » Hội chữ thập đỏ