Thứ Hai, 19/03/2018

Buổi sáng

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1: chào cờ;

- Tiết 2,3,4,5: Dạy - học theo TKB;

Buổi chiều

- Học sinh lớp 11B1, 11B3: học nghề Tin học theo TKB;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 11 theo TKB;

- Học sinh khối 12 thi thử kỳ thi THPT quốc gia (đợt 1) - Bài thi Toán và bài thi Tiếng Anh (GV coi thi theo sự phân công của BGH)

Thứ Ba, 20/03/2018

Buổi sáng

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

Buổi chiều

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

Thứ Tư, 21/03/2018

Buổi sáng

- 6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4,5: Dạy - học theo TKB;

- Thầy Đỗ Thúc Công tham dự Hội nghị tổng kết Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2012 - 2017 và định hướng đến 2020 tại Hội trưởng Sở;

Buổi chiều

- Lớp 11B2 học nghề Tin học theo TKB;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập thi THPT quốc gia theo TKB;

- Hội thảo chuyên đề tích hợp liên môn Văn - Sử - Địa - GDCD tại Hội trường (lúc 14 giờ)

Thứ Năm, 22/03/2018

Buổi sáng

- 6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4,5: Dạy - học theo TKB;

Buổi chiều

- Ngoại khóa Chuyên môn liên tổ các mô  Khoa học Tự nhiên

Thời gian: từ 14 giờ 00,

Địa điểm: Hội trường

Thành phần tham dự: Toàn thể học sinh nhà trường, CB, GV và nhân viên liên quan

Thứ Sáu, 23/03/2018

Buổi sáng

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

Buổi chiều

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

Thứ Bảy, 24/03/2018

Buổi sáng

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;
- Tiết 1,2,3: Dạy - học theo TKB;

- Tiết 4: Sinh hoạt lớp;

- Tiết 5: Trực báo với GVCN

- 7 giờ 30: Hội ý BGH, CĐoàn, Đoàn trường, Nội trú

Buổi chiều

- Các hoạt động kỷ niện ngày Thành lập Đoàn TNCS HCM và ngày Giải phongd quê hương Thừa Thiên Huế do Đoàn trường tổ chức;