Thứ Hai, 22/04/2019

Buổi sáng

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1: Chào cờ;

- Tiết 2,3,4,5: Dạy - học theo TKB;

- Tiết 1,2,3: Học sinh khối 11 thi nghề (lý thuyết) tại trường THPT Hai Bà Trưng

Buổi chiều

- Học sinh khối 11 thi nghề Thực hành tại trường THPT Hai Bà Trưng (học sinh có mặt tại trường HBBT lúc 13 giờ)

- Học sinh khối 12 kiểm tra học kỳ II kỹ năng Nghe, Nói (học sinh tập trung trước phòng kiểm tra lúc 13 giờ 20);

Thứ Ba, 23/04/2019

Buổi sáng

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

Buổi chiều

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

Thứ Tư, 24/04/2019

Buổi sáng

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4,5: Khối 10, 11 dạy - học theo TKB;

- Khối 12: Kiểm tra học kỳ II tập trung (môn Ngữ văn, Tiếng Anh)

Buổi chiều

- Bồi dưỡng học sinh giỏi thwo TKB

Thứ Năm, 25/04/2019

Buổi sáng

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Khối 10, 11 dạy - học theo TKB;

- Khối 12: Kiểm tra học kỳ II tập trung (môn Toán)

Buổi chiều

- Học sinh học tập tự quản;

- Giáo viên dạy bù;

Thứ Sáu, 26/04/2019

Buổi sáng

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Khối 10, 11 dạy - học theo TKB;

- Khối 12: Kiểm tra học kỳ II tập trung (môn Vật lý, Hóa, Sinh)

Buổi chiều

- Tiết 1,2,3,4: Học sinh lớp 10, lớp 11 dạy - học theo TKB

Thứ Bảy, 27/04/2019

Buổi sáng

- 6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3: Khối 10, 11 dạy - học theo TKB;

- Tiết 4: Sinh hoạt lớp;

- Tiết 5: Sinh hoạt lớp;

- Khối 12: Kiểm tra học kỳ II tập trung (môn Sử, Địa, GDCD)

Buổi chiều

- Học sinh sinh hoạt văn nghệ, thể dục, thể thao do Đoàn trường tổ chức