Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 13 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 07:00 30/06/2020  

Tuần 27 năm 2020
Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(29/06/2020)

6 giờ 30: học sinh vệ sinh khu vực;

Tiết 1: Chào cờ;

Tiết 2,3,4,5: Khối 12 ôn tập thi tốt nghiệp THPT; khối 10, 11: Dạy - học theo TKB

- Học sinh khối 10, 11: Học tập tự quản;

- Ôn tập thi tốt nghiệm môn Sinh, Lý theo TKB;

Thứ Ba
(30/06/2020)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4:Khối 12: ôn tập thi TN; khối 10, 11: Day - học theo TKB;

- Khối 10, 11: dạy - học theo TKB;

- GVCN khói 12 hoàn tất phê học bạ, đánh giá, xếp loại học sinh ở Cổng quản lý thông tin,

Thứ Tư
(01/07/2020)

6 giờ 30: Học sinh học tập tự quản;

- Khối 12: ôn tập thi tốt nghiệp theo TKB;

- Khối 10, 11: dạy - học theo TKB

- Học sinh hoạc tập tự quản;

Thứ Năm
(02/07/2020)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Khối 12: ôn tập thi TN THPT theo TKB;

- Khối 10, 11: dạy - học theo TKB;

- Tiết 5: Sơ duyêt danh hiệu thi đua học sinh (thành phần: BGH, GVCN, Đại diện Đoàn trường, đ/d Nội trú)

- 14 giờ 00: Tổng kết công tác DDaonf và Thanh niên năm học 2019 - 2020;

- 15 giờ 30: Lao động tổng vệ sinh;

- GVBM hoàn thành việc ghi điểm vào Sổ điểm, Học bạ.

Thứ Sáu
(03/07/2020)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Khối 12: ôn tập thi TN THPT theo TKB;

- Khối 10, 11: Day - học theo TKB

- 14 giờ 00: Xét kết quả học lực và hạnh kiểm học sinh khối 10, 11; kiểm tra chéo sổ điểm (Thành phần: BGH, GVCN, Đoàn trường, Nội trú, TKHĐ)

- Khối 12: ôn thi TN THPT môn Lý, Sinh

Thứ Bảy
(04/07/2020)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2:Dạy - học theo TKB;

- 9 giờ 00: LỄ TỔNG KẾT VÀ PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2019 - 2020; LỄ TRI ÂN VÀ RA TRƯỜNG CỦA HỌC SINH KHỐI 12 NIÊN KHÓA 2017 - 2020

(Thành phần: BGH, Đoàn trường, Nội trú và tất cả thầy/cô giáo)

-

Chủ Nhật
(05/07/2020)