Dạy tức là học hai lần''

Ngày 23 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 06:37 18/02/2019  

Tuần 8 năm 2019
Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/02/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1: Chào cờ;

- Tiết 2,3,4,5: Dạy - học theo TKB

- Học sinh lớp 11B1, 11B2 học nghề Tin học theo TKB;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập thi THPT quốc gia môn Sinh theo TKB;

- Học sinh các lớp còn lại học tập tự quản

Thứ Ba
(19/02/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

- 9 giờ 00: Làm việc với Đoàn trường làm việc với Đoàn thanh niên Bội chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh;

- 9 giờ 00: BGH làm việc với Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

Thứ Tư
(20/02/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4,5: Dạy - học theo TKB;

- Học sinh lớp 11B3 học nghweef Tin học;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập thi THPT quốc gia theo TKB;

- Học sinh các lớp còn lại học tập tự quản

Thứ Năm
(21/02/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

- 14 giờ: các tổ sinh hoạt chuyên môn;triển khai thông tư 20 về Chuẩn giáo viên trung học

- Hội thẻo chuyên đề tổ Văn - Sử - Địa - GDCD - Thư viện

Thứ Sáu
(22/02/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

Thứ Bảy
(23/02/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3: Dạy - học theo TKB;

- Tiết 4: Sinh hoạt lớp;

- Tiết 5: Trực báo với GVCN;

- 7 giờ 30: Hội ý BGH, CĐoàn, Đoàn trường, Nội trú

- Ôn tập thi THPT quooca gia môn Đại lý theo TKB;

- Học sinh sinh hoạt văn nghệ, TDTT do Đoàn trường tổ chức

Chủ Nhật
(24/02/2019)

8 giờ 30: Hội nghị Phụ huynh học sinh khối 12

Địa điểm: Hội trường trường PT DTNT Tỉnh (số 03 - Huyền Trân Công Chúa)

Thành phần: BGH, GVCN 12, Tổ trưởng chuyên môn và PHHS)