Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 27 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 13:27 13/05/2019  

Tuần 20 năm 2019
Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/05/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1: Chào cờ;

- Tiết 2,3,4,5: Dạy - học theo TKB

- Học sinh khối 12 học tập tự quản;

- Học sinh khối 10,11 lao động;

- Đoàn trường tổ kết công tác Đoàn năm học 2018 - 2019;

- GVBM khối 10, 11 vào điểm ở Sổ và phê học bạ

Thứ Ba
(14/05/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

- GVBM khối 10, 11 vào điểm ở Sổ gọi tên - ghi điểm, vào học bạ, kết thúc trước tiết 4

-  Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

- GVCN khối 10, 11: đánh giá xếp loại học lực học kỳ II, cả năm; dự kiến xếp loại hạnh kiểm học kỳ II, cả năm ở Sổ gọi tên - ghi điểm và Học bạ

Thứ Tư
(15/05/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4,5: Dạy - học theo TKB;

GVCN khối 10, 11: đánh giá xếp loại học lực học kỳ II, cả năm; dự kiến xếp loại hạnh kiểm học kỳ II, cả năm ở Sổ gọi tên - ghi điểm và Học bạ

- 14 giờ 00: Học xét, thông qua kết quả học tập, rèn luyện của học sinh khối 10, khối 11; họp xét học bổng Vallet 2019 dành cho học sinh khôi 11 và 12;

- 15 giờ 00: Kiểm tra chéo Sổ gọi tên - ghi điểm; học bạ khối 10, khối 11;

Thứ Năm
(16/05/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

- GVCN hoàn tất phê học bạ; khóa sổ Gọi tên - ghi điểm

14 giờ : Tổng kết tổ năm học 2018 - 2019;

Thứ Sáu
(17/05/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

Thứ Bảy
(18/05/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2: Dạy - học theo TKBb;

- 9 giờ 00: Tổng kết phát thưởng năm học 2018 - 2019

Chủ Nhật
(19/05/2019)