Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 14:28 12/04/2021  

Tuần 15 năm 2021
Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(12/04/2021)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1: Chào cờ;

- Tiết 2,3,4,5: Dạy - học theo TKB;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo TKB;

- Thi thử tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 (bài thi tổ hợp KHTN);

- Học sinh học tập tự quản;

Thứ Ba
(13/04/2021)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiêt 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

Thứ Tư
(14/04/2021)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4,5: Dạy - học theo TKB;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập thi tốt nghiệp môn Sinh theo TKB;

- Học sinh học tập tự quản;

- Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Tài chính duyệt quyết toán năm 2020

Thứ Năm
(15/04/2021)

6 giờ 30: Học sinh vệ inh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4,5: Dạy - học theo TKB;

- Thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1) bài thi tổ hợp KHXH;

- 14 giờ 00: Hội đồng nâng lương trước thời hạn năm 2021 (thành phần: Kế toán và Hội đồng trường);

- 15 giờ 30: Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn, hồ sơ cá nhân giáo viên, nhân viên thiết bị;

Thứ Sáu
(16/04/2021)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

- Công Đoàn ngành kiểm tra hoạt động cuông đoàn trường

Thứ Bảy
(17/04/2021)

- Tiết 1,2,3,4: khối 10, 11 dạy học và sinh hoạt theo TKB;

- Khối 12: Hoạt động trải nghiệm thực tế tại Quảng Trị

Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, TDTT do Đoàn trường tổ chức.

Chủ Nhật
(18/04/2021)