Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 09:51 22/04/2019  

Tuần 17 năm 2019
Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/04/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1: Chào cờ;

- Tiết 2,3,4,5: Dạy - học theo TKB;

- Tiết 1,2,3: Học sinh khối 11 thi nghề (lý thuyết) tại trường THPT Hai Bà Trưng

- Học sinh khối 11 thi nghề Thực hành tại trường THPT Hai Bà Trưng (học sinh có mặt tại trường HBBT lúc 13 giờ)

- Học sinh khối 12 kiểm tra học kỳ II kỹ năng Nghe, Nói (học sinh tập trung trước phòng kiểm tra lúc 13 giờ 20);

Thứ Ba
(23/04/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

Thứ Tư
(24/04/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4,5: Khối 10, 11 dạy - học theo TKB;

- Khối 12: Kiểm tra học kỳ II tập trung (môn Ngữ văn, Tiếng Anh)

- Bồi dưỡng học sinh giỏi thwo TKB

Thứ Năm
(25/04/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Khối 10, 11 dạy - học theo TKB;

- Khối 12: Kiểm tra học kỳ II tập trung (môn Toán)

- Học sinh học tập tự quản;

- Giáo viên dạy bù;

Thứ Sáu
(26/04/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Khối 10, 11 dạy - học theo TKB;

- Khối 12: Kiểm tra học kỳ II tập trung (môn Vật lý, Hóa, Sinh)

- Tiết 1,2,3,4: Học sinh lớp 10, lớp 11 dạy - học theo TKB

Thứ Bảy
(27/04/2019)

- 6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3: Khối 10, 11 dạy - học theo TKB;

- Tiết 4: Sinh hoạt lớp;

- Tiết 5: Sinh hoạt lớp;

- Khối 12: Kiểm tra học kỳ II tập trung (môn Sử, Địa, GDCD)

- Học sinh sinh hoạt văn nghệ, thể dục, thể thao do Đoàn trường tổ chức

Chủ Nhật
(28/04/2019)