Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 25 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:00 24/09/2018  

Tuần 39 năm 2018
Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(24/09/2018)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

Tiết 1: Chào cờ; thông báo kết quả Hội nghị CB,CC,VC năm học 2018 - 2019 và một số chỉ tiêu phấn đấu liên quan đến học sinh;

Tiết 2,3,4,5: Dạy - học theo TKB;

- Học sinh khối 11 (11B1, 11B2) học nghề theo TKB;

- Bồi dưỡng HSG và MTCT theo TKB;

- Học sinh các khối lớp còn lại học tập tự quản;

- 14 giờ: Hội thảo chuyên môn môn Ngữ văn (tại Phòng Sinh hoạt Chuyên môn)

- 15 giờ 30: Cấp ủy làm việc với BCH Công Đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân;

Thứ Ba
(25/09/2018)

6 giờ 30: Học sinh lao động vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

Thứ Tư
(26/09/2018)

- 6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4,5: Dạy - học theo TKB;

- Học sinh lớp 11B3 học nghề theo TKB;

- Bồi dưỡng HSG theo TKB

Thứ Năm
(27/09/2018)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy  - học theo TKB;

- Duyệt kế hoạch Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thành phần: Đại diện Cấp ủy, BTV Đoàn trường, đại diện Thành Đoàn

- GV dạy bồi dưỡng nộp đề Thi chọn HSG và MTCT cấp trường (hạn cuối: 10 giờ 30);

13 giờ 45: Hội nghị Công đoàn năm học 2018 - 2019

Thành phần: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của cơ quan;

Địa điểm: Phòng sinh hoạt chuyên môn

- GVCN nộp bản đề cương đề tài NCKH của học sinh và tờ khai A1 (theo mẫu);

Thứ Sáu
(28/09/2018)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

- 14 giờ 00: Hội đồng duyệt thông qua đề cương NCKH học sinh

Thành phần: 07 thành viên  (theo Quyết định của Hiệu trưởng); địa điểm: Phòng Giáo viên

Thứ Bảy
(29/09/2018)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3: Dạy - học theo TKB;

- Tiết 4: Sinh hoạt lớp;

- Tiết 5: Trực báo với GVCN;

- 7 giờ 30: Hội ý BGH, CĐoàn, Đoàn trường, Nội trú;

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2018 0 2019

Thời gian: 13 giờ 45;

Đại biểu: BGH, Đại diện Cấp ủy, GVCN và đại diện các tổ chức, cá nhân khác (theo giấy mời)

Chủ Nhật
(30/09/2018)