Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 20 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 14:49 14/05/2018  

Tuần 20 năm 2018
Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 20/05/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/05/2018)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1: Chào cờ;

- Tiết 2,3,4,5: Dạy - học theo TKB;

- Học sinh khối 12: ôn tập thi THPT quốc gia theo TKB;

- Học sinh khối 10,11: Tự quản;

- GVBM vào điểm ở Sổ và phê học bạ

- Thầy Nguyễn Hải Triều tập huấn phần mền CSDL tại Sở

Thứ Ba
(15/05/2018)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

- Hạn cuối GVBM vào điểm ở Sổ gọi tên - ghi điểm và vào học bạ khối 10,11: Hết tiết 3

- Tiết 4: GVCN nhận sổ gọi tên và ghi điểm

Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

Thứ Tư
(16/05/2018)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

- CB,GV,NV khám sức khỏe

Ôn tập thi THPT quốc gia theo TKB

Thứ Năm
(17/05/2018)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

-  CB,GV,NV khám sức khỏe

- Từ 14 giờ đến 15 giờ 20: Các tổ nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của tổ viên;

- Từ 15 giờ 30: Họp xét và thông qua kết quả học tập, rèn luyện của học sinh khối 10 và 11; kiểm tra chwos sổ điểm, học bạ khối 10, 11

Thứ Sáu
(18/05/2018)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

- GVCN phê học bạ khối 10, khối 11 tại trường;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

- GVCN phê học bạ khối 10, khối 11 tại trường

Thứ Bảy
(19/05/2018)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3: Dạy - học theo TKB;

- Tiết 4: Tổng kết năm học trong lớp;

- Tiết 5: Tổng kết, phát thưởng năm học 2017 - 2018

Chủ Nhật
(20/05/2018)