Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 14:25 14/10/2019  

Tuần 42 năm 2019
Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/10/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh kh vực;

Tiết 1: Chào cờ, thông tin về Hội nghị PHHS tại huyện A Lưới;

Tiết 2,3,4,5: Dạy - hcj theo TKB;

- Học sinh lớp 11B1, 11B2: học nghề Tin học theo TKB;

- Học sinh các khối lớp còn lại học tập tự quản;

Thứ Ba
(15/10/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

Thứ Tư
(16/10/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4,5: Dạy - học theo TKB;

- Học sinh lớp 11B3 học nghề Tin học;

- Học sinh các khối, lớp còn lại học tập tự quản;

Thứ Năm
(17/10/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

Ngoai khóa chuyên môn của tổ Văn - Sử - Địa - GDCD - Thư viện

Thời gian: Từ 14 giờ 00;

Địa điểm: Hội trường;

Thahf phần tham dự: Học sinh toàn trường

Thứ Sáu
(18/10/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

Thứ Bảy
(19/10/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiêt 1,2,3: Dạy - học theo TKB;

- Tiết 4: Sinh hoạt lớp;

- Tiết 5: Trực báo với GVCN lớp;

- 7 giờ 30: Hội ý BGH, CĐoàn, Đoàn trường, Nội trú

- Hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10);

- Học sinh sinh hoạt văn nghệ, thể dục, thể thao do Đoàn trường tổ chức

Chủ Nhật
(20/10/2019)