Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 09:37 19/08/2019  

Tuần 34 năm 2019
Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/08/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

Tiết 1: Chào cờ (Câu chuyện đầu năm);

Tiết 2,,4,5: Dạy - học theo TKB

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo TKB (các môn Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Giải toán trên MTCT);

- Từ 14 giờ 00: Quàn triệt thực hiện nội quy cho học sinh;

Thứ Ba
(20/08/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 11,2,3,4: Dạy - học theo TKB;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

Thứ Tư
(21/08/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4,5: Dạy - học theo TKB;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo TKB (môn Ngữ văn, Lịch sử)

Thứ Năm
(22/08/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

- 14 giờ 00: Ngoại khóa ANTT, PCCC;

- 14 giờ 00: Đoàn trường triển khai kế hoạch tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 30 năm Thành lập Trường PT DTNT Tỉnh (8/1989 - 8/2019)

Thứ Sáu
(23/08/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

- Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB

Thứ Bảy
(24/08/2019)

6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực;

- Tiết 1,2,3: Dạy - học theo TKB;

- 7 giờ 30: Hội ý BGH, CĐoàn, Nội trú, Đoàn trường;

-  Tiết 4: Sinh hoạt lớp;

- Tiết 5: Trực báo với GVCN lớp

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo TKB (môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý);

- Sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao do Đoàn trường tổ chức

Chủ Nhật
(25/08/2019)