In trang

Tuần 17 năm 2019
Từ ngày 22/04/2019 Đến ngày 28/04/2019
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/04/2019)
6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực; - Tiết 1: Chào cờ; - Tiết 2,3,4,5: Dạy - học theo TKB; - Tiết 1,2,3: Học sinh khối 11 thi nghề (lý thuyết) tại trường THPT Hai Bà Trưng   - Học sinh khối 11 thi nghề Thực hành tại trường THPT Hai Bà Trưng (học sinh có mặt tại trường HBBT lúc 13 giờ) - Học sinh khối 12 kiểm tra học kỳ II kỹ năng Nghe, Nói (học sinh tập trung trước phòng kiểm tra lúc 13 giờ 20);  
Thứ Ba
(23/04/2019)
6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực; - Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB   - Tiết 1,2,3,4: Dạy - học theo TKB  
Thứ Tư
(24/04/2019)
6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực; - Tiết 1,2,3,4,5: Khối 10, 11 dạy - học theo TKB; - Khối 12: Kiểm tra học kỳ II tập trung (môn Ngữ văn, Tiếng Anh)   - Bồi dưỡng học sinh giỏi thwo TKB  
Thứ Năm
(25/04/2019)
6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực; - Tiết 1,2,3,4: Khối 10, 11 dạy - học theo TKB; - Khối 12: Kiểm tra học kỳ II tập trung (môn Toán)   - Học sinh học tập tự quản; - Giáo viên dạy bù;  
Thứ Sáu
(26/04/2019)
6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực; - Tiết 1,2,3,4: Khối 10, 11 dạy - học theo TKB; - Khối 12: Kiểm tra học kỳ II tập trung (môn Vật lý, Hóa, Sinh)   - Tiết 1,2,3,4: Học sinh lớp 10, lớp 11 dạy - học theo TKB  
Thứ Bảy
(27/04/2019)
- 6 giờ 30: Học sinh vệ sinh khu vực; - Tiết 1,2,3: Khối 10, 11 dạy - học theo TKB; - Tiết 4: Sinh hoạt lớp; - Tiết 5: Sinh hoạt lớp; - Khối 12: Kiểm tra học kỳ II tập trung (môn Sử, Địa, GDCD)   - Học sinh sinh hoạt văn nghệ, thể dục, thể thao do Đoàn trường tổ chức  
Chủ Nhật
(28/04/2019)