Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 13 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Địa 12 - Đề thi thử Địa lý

Click vào file đính kèm để tải đề về máy

Vật lý 12 - Bài 35:Bài tập tính chất và cấu tạo hạt nhân - thầy Vũ Quang

(Click vào file đính kèm để tải bài tập về máy)

Văn 12 - Đề thi thử số 01 - cô Hồng Phương

Click vào file đính kèm để tải đề về máy.

Văn 12 - Đề ôn thi THPT quốc gia - cô Thủy Tiên

Click vào file đính kèm để tải đề ôn tập về máy.

Hướng Dẫn Dùng Camtasia 8 Quay Lại Màn Hình Và Ghi Lại Bài Giảng Trên Microsoft PowerPoint

Click vào đây để xem video hướng dẫn Click vào đây để tải phần mềm

Hướng đãn tạo câu hỏi trắc nghiệm bàng ứng dụng Google form

Click vào đây để tải video clip hướng dẫn

Tiếng Anh 12 - Bài tập ôn tập về Comparison - thầy Công

(Click vào file đính kèm để tải bài tập về máy)

Toán 12_Hướng dẫn ôn tập thi THPT quốc gia 2020-thầy Sơn

(Click vào file đính kèm để tải file về máy)

Văn 12-Bài tập luyện tập Chiếc thuyền ngoài xa - cô Hồng Phương

(Click vào file đính kèm để tải bài tập)

Hóa 10-soạn bài chương 6 - thầy Hoàng Minh Quang

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)

ĐỀ THI THAM KHẢO THPT QUỐC GIA 2020 - 9 MÔN

 Click vào ĐỀ THI THAM KHẢO THPT QUỐC GIA 2020 - 9 MÔN để tải file về máy

GDCD 12 - Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020

(Click vào file đính kèm để tải đề về máy)

Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2020

(Click vào file đính kèm để tải đề về máy)

Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2020

(Click vào file đính kèm để tải đề về máy)

Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2020

(Click vào file đính kèm để tải đề về máy)

Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2020

(Click vào file đính kèm để tải đề về máy)

Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2020

(Click vào file đính kèm để tải đề về máy)

Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2020

(Click vào file đính kèm để tải đề về máy)

Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2020

(Click vào file đính kèm để tải đề về máy)

Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2020

(Click vào file đính kèm để tải đề tham khảo về máy)

Hóa 12 - Sát và hợp chất của sắt- thầy Vĩnh Linh

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)

Hóa 12-Đap án Nhôm và hợp chât của nhôm - thầy Vĩnh Linh

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)

Văn 10- ôn tập học kỳ II - cô Hồng phương

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)

Văn 12-Luyện tập Những đứa con trong gia đình - cô Hồng Phương

(Click vò file đính kèm để tải bài tập về máy)

Vật lý 12 - Bài tập chuowng4-5-hầy Vũ Quang

(Click vào file đính kèm để tải bài tập về máy)

Vật lý 12-Bài tập lượng tử - thầy Vũ Quang

(Click vào file đính kèm đê tải bài tập về máy)