Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề thi tham khảo THPT quôc gia 2019

https://drive.google.com/open?id=1rfka9yT6-_omBY1zxmtFjWmZ-6N5Me2U

100 thành ngữ thông dụng cần nhớ

COLLECTION OF PROVERBS IN ENGLISH   1. “A civil denial is better than a rude grant” – Mất lòng trước, được lòng sau. 2. “A clean fast is better than a dirty breakfast.” – Đói cho sạch, rách cho thơm. 3. “A clean...

Rules of stress

QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM Quy tắc 1: Đa số các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ 2 assist escape destroy repeat/occur enjoy collect accept relax attract accent/prefer descend forget allow maintain begin/consent Ngoại lệ: offer,happen,answer,enter,listen,open,publish,finish,follow,argue ..thì trọng âm chính rơi vào âm tiết đầu...

Exercise on relative clauses

RELATIVE CLAUSES —¶– EXERCISE 1: Choose the  best answer: 1.James will only go to places…………..are recommended by his friends.    a. what                              b. where                               c. which                       d. how. 2.Miss Kelly took part in the singing contest………….she was on holiday in Japan.    a. what                              b....

A practical English grammar

(click vào file đính kèm để tải về máy)

Ngữ pháp tiếng Anh

(Click vào tập tin đính kèm để tải nội dung chi tiết về máy)