Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
100 thành ngữ thông dụng cần nhớ

COLLECTION OF PROVERBS IN ENGLISH   1. “A civil denial is better than a rude grant” – Mất lòng trước, được lòng sau. 2. “A clean fast is better than a dirty breakfast.” – Đói cho sạch, rách cho thơm. 3. “A clean...

Rules of stress

QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM Quy tắc 1: Đa số các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ 2 assist escape destroy repeat/occur enjoy collect accept relax attract accent/prefer descend forget allow maintain begin/consent Ngoại lệ: offer,happen,answer,enter,listen,open,publish,finish,follow,argue ..thì trọng âm chính rơi vào âm tiết đầu...

Ngữ pháp tiếng Anh

(Click vào tập tin đính kèm để tải nội dung chi tiết về máy)

Some common topics

TOPIC 1:           How do you spend your money? Are there any differences between your parents'spending habits and yours? Why or why not? -----------***-----------           Money plays an important part in our life. Earing money is not easy, so the question that...

Chuyên đề tích phân

  A / MỞ ĐẦU : Các dạng toán tích phân ở bậc THPT nói chung không quá phức tạp. Tuy nhiên, có một số tích phân đặt biệt, nếu chúng ta không nắm vững phương pháp giải thì khó ...

Expressions with DO

Các nhóm từ nghĩa khác nhau sử dụng với "to do" Chỉ một động từ "do" thôi cũng đã có rất nhiều nhóm nghĩa khác nhau rồi.   • To do a good deed every day: Mỗi ngày làm một việc...

Phân biệt Talk và Tell

Talk là từ thể hiện hành động chuyện trò, trao đổi giữa hai hay nhiều người với nhau: talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (trao đổi về chuyện gì)… Còn tell là động từ diễn tả...

phrasal verbs

Phrasal verbs          verbs       meaning     verbs     meaning Add in = include Add to = increase Add up= total Aim at/ for = point, hit, Aim to/ at = plan, intend Ask for = ...