Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 21 tháng 11 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
100 thành ngữ thông dụng cần nhớ

COLLECTION OF PROVERBS IN ENGLISH   1. “A civil denial is better than a rude grant” – Mất lòng trước, được lòng sau. 2. “A clean fast is better than a dirty breakfast.” – Đói cho sạch, rách cho thơm. 3. “A clean...

Rules of stress

QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM Quy tắc 1: Đa số các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ 2 assist escape destroy repeat/occur enjoy collect accept relax attract accent/prefer descend forget allow maintain begin/consent Ngoại lệ: offer,happen,answer,enter,listen,open,publish,finish,foll