Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn Toán

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Chuyên đề tích phân

  A / MỞ ĐẦU : Các dạng toán tích phân ở bậc THPT nói chung không quá phức tạp. Tuy nhiên, có một số tích phân đặt biệt, nếu chúng ta không nắm vững phương pháp giải thì khó ...

số phức

Chương số phức lại được đưa vào chương trình Toán 12 kể tứ năm học 2008-2009. Đối với ban cơ bản thì kiến thức ít và nhẹ nhàng, nhưng đối với Ban Tự nhiên thì kiến thức nhiều hơn,...

Vài ý kiến về ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn toán ở bậc học THPT

  I)MỞ ĐẦU : Gần đây, phong trào ứng dụng công nghệ thong tin vào việc dạy và học phát triển mạnh mẻ.Phạm vi ứng dụng của nó rộng rãi trong nhiều môn học, trong lí thuyết và trong bài...