Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kiểm tra 1 tiết học kỳ I lớp 11 năm học 2012 - 2013

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT TỈNH (ĐỀ CHÍNH THỨC) KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : VẬT LÝ 11 Thời gian làm bài: 45  phút; (30 câu trắc nghiệm)   Họ, tên thí sinh:........................Số BD:......................Lớp: ...

Kiểm tra 1 tiết học kỳ I lớp 10 năm học 2012 - 2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TT HUẾ          Trường PT DTNT Tỉnh ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KỲ I MÔN: Vật Lý 10 Thời gian làm bài: 45 phút; Năm học : 2012-2013     Mã đề thi 134 Họ và...