Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kiểm tra 1 tiết học kỳ I lớp 11 năm học 2012 - 2013

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT TỈNH (ĐỀ CHÍNH THỨC) KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : VẬT LÝ 11 Thời gian làm bài: 45  phút; (30 câu trắc nghiệm)   Họ, tên thí sinh:........................Số BD:......................Lớp: ...

Kiểm tra 1 tiết học kỳ I lớp 10 năm học 2012 - 2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TT HUẾ          Trường PT DTNT Tỉnh ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KỲ I MÔN: Vật Lý 10 Thời gian làm bài: 45 phút; Năm học : 2012-2013     Mã đề thi 134 Họ và...