Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 19 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Toán

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kiểm tra 1 tiết - hình học - lớp 11 (HK1)

Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên-Huế  KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC Trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh  LỚP 11A – NĂM HỌC 2012 - 2013     (ĐỀ CHÍNH THỨC)                             Thời gian làm bài : 45 phút -------------------------------------------------------------------------------------------------------  ĐỀ...

Khảo sát chất lượng lớp 10 - năm học 2012 - 2013

  Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên-Huế         KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM     Trường PHỔ THÔNG DTNT Tỉnh                         Khối 10 (năm học 2021-2013)                                                                                                          (ĐỀ CHÍNH THỨC)                                 Thời gian làm bài: 60 phút ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tải tập tin đính...