Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Toán

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kiểm tra 1 tiết - hình học - lớp 11 (HK1)

Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên-Huế  KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC Trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh  LỚP 11A – NĂM HỌC 2012 - 2013     (ĐỀ CHÍNH THỨC)                             Thời gian làm bài : 45 phút -------------------------------------------------------------------------------------------------------  ĐỀ...

Khảo sát chất lượng lớp 10 - năm học 2012 - 2013

  Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên-Huế         KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM     Trường PHỔ THÔNG DTNT Tỉnh                         Khối 10 (năm học 2021-2013)                                                                                                          (ĐỀ CHÍNH THỨC)                                 Thời gian làm bài: 60 phút ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tải tập tin đính...