Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 25 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Toán

Cập nhật lúc : 02:13 27/11/2012  

Kiểm tra 1 tiết - hình học - lớp 11 (HK1)

Tải file

Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên-Huế  KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC

Trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh  LỚP 11A – NĂM HỌC 2012 - 2013

    (ĐỀ CHÍNH THỨC)                             Thời gian làm bài : 45 phút

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ĐỀ B.

Câu 1 (3điểm)

          a/ Định nghĩa phép vị tự tỉ số k

          b/ Cho phép vị tự tâm o tỉ số k biến điêm M thành  và phép vị tự tâm o tỉ số k biến điểm   thành điểm M”. Chứng minh phép biến hình trên biến M thành M” cũng là phép vị tự

Câu 2 (6 điểm) Trong mặt oxy cho đường thẳng d và đường tròn © lần lượt có phương trình

          a/ Tìm tọa độ tâm I và bán kính của đường tròn ©

          b/ Tìm phương trình đường tròn là ảnh của © qua phép vị tự tâm o tỉ số k = - 2

          c/ Tìm phương trình dường thẳng là ảnh của d qua phép quay tâm o góc quay .

Câu 3 (1điểm). Trong mp xoy xét phép biến hình F biến mỗi điểm M(x;y) thành chứng minh F là một phép đồng dạng.

 

---------------- HẾT ----------------

 

 

 

 

Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên-Huế       KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC

Trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh       LỚP 11A – NĂM HỌC 2012 - 2013

               (ĐỀ CHÍNH THỨC)                        Thời gian làm bài : 45 phút

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ A

 Câu 1 (3điểm)

          a/ Định nghĩa phép đồng dạng tỉ số k > 0

          b/ Cho phép vị tự tâm o tỉ số k biến điêm M thành  và phép vị tự tâm o tỉ số k biến điểm   thành điểm M”. Chứng minh phép biến hình trên biến M thành M” cũng là phép vị tự

Câu 2 (6 điểm) Trong mặt oxy cho đường thẳng d và đường tròn © lần lượt có phương trình

          a/ Tìm tọa độ tâm I và bán kính của đường tròn ©

          b/ Tìm phương trình đường tròn là ảnh của © qua phép vị tự tâm o tỉ số k = - 2

          c/ Tìm phương trình dường thẳng là ảnh của d qua phép quay tâm o góc quay .

Câu 3 (1điểm). Trong mp xoy xét phép biến hình F biến mỗi điểm M(x;y) thành    chứng minh F là một phép đồng dạng.

 

---------------- HẾT ----------------

 Click vào file đính kèm để tải đề và đáp án