Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Văn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Khảo sát chất lượng lớp 10 năm học 2012 - 2013

SỞ GD ĐT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ            KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  LỚP 10             TRƯỜNG PT DTNT TỈNH                                        Môn: Ngữ văn                ( ĐỀ CHÍNH THỨC)                           Thời gian : 60 phút ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   Câu 1: (2điểm). Phát hiện và chữa lỗi trong những câu sau: Trình...