Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 19 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Văn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Khảo sát chất lượng lớp 10 năm học 2012 - 2013

SỞ GD ĐT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ            KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  LỚP 10             TRƯỜNG PT DTNT TỈNH                                        Môn: Ngữ văn                ( ĐỀ CHÍNH THỨC)                           Thời gian : 60 phút ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   Câu 1: (2điểm). Phát hiện và chữa lỗi trong những câu sau: Trình...