Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 13 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Công cụ dạy học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Frames and backgound pictures

150 khung hình và ảnh nền cho powerpoint

Phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng điện tử

Phần mềm Adobe Presenter (tải tại đây) Phần mềm Lecture Maker (tải tại đây)

Warm up activities for readings in grade 11 textbook

I/. Tầm quan trọng của hoạt động mở đầu trong giáo án một giờ lên lớp của bộ môn Tiếng Anh: Với những yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, việc thực hiện một tiết dạy với...