Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Công cụ dạy học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Frames and backgound pictures

150 khung hình và ảnh nền cho powerpoint

Phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng điện tử

Phần mềm Adobe Presenter (tải tại đây) Phần mềm Lecture Maker (tải tại đây)

Warm up activities for readings in grade 11 textbook

I/. Tầm quan trọng của hoạt động mở đầu trong giáo án một giờ lên lớp của bộ môn Tiếng Anh: Với những yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, việc thực hiện một tiết dạy với...