Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 14 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu học tập

Bài tập môn hóa

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Hóa 10-soạn bài chương 6 - thầy Hoàng Minh Quang

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)

Hóa 12 - Sát và hợp chất của sắt- thầy Vĩnh Linh

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)

Hóa 12-Đap án Nhôm và hợp chât của nhôm - thầy Vĩnh Linh

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)

Hóa 10 - Luyện tập chương V - thầy Quang

(Click vào file đính kèm để tải bài tập)

Hóa 12 - Nhôm và hợp chất nhôn - thầy Vĩnh Linh

(Click vào file đính kèm để tải bài tập)

Luyện tập chương 6- Hóa 12 - thầy Minh Quang

(Click vào file đính kèm để tải bài tập về máy)