Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 14 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu học tập

Bài tập môn lý

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Vật lý 12 - Bài 35:Bài tập tính chất và cấu tạo hạt nhân - thầy Vũ Quang

(Click vào file đính kèm để tải bài tập về máy)

Vật lý 12 - Bài tập chuowng4-5-hầy Vũ Quang

(Click vào file đính kèm để tải bài tập về máy)

Vật lý 12-Bài tập lượng tử - thầy Vũ Quang

(Click vào file đính kèm đê tải bài tập về máy)

Vật lý 12 - chuyên đề Ánh sáng - thầy Vũ Quang

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)

Vật lý 10_Các định luật bảo toàn - thầy Vũ Quang

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)

Vật lý 11_ôn tập chương IV,V_thầy Quang Anh

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)

Vật lý - 12 Chương VI TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG - thầy Nguyễn Quang Anh

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)