Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu học tập

Bài tập môn lý

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Vật lý 12 - Bài 35:Bài tập tính chất và cấu tạo hạt nhân - thầy Vũ Quang

(Click vào file đính kèm để tải bài tập về máy)

Vật lý 12 - Bài tập chuowng4-5-hầy Vũ Quang

(Click vào file đính kèm để tải bài tập về máy)

Vật lý 12-Bài tập lượng tử - thầy Vũ Quang

(Click vào file đính kèm đê tải bài tập về máy)

Vật lý 12 - chuyên đề Ánh sáng - thầy Vũ Quang

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)

Vật lý 10_Các định luật bảo toàn - thầy Vũ Quang

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)

Vật lý 11_ôn tập chương IV,V_thầy Quang Anh

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)

Vật lý - 12 Chương VI TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG - thầy Nguyễn Quang Anh

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)