Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu học tập

Bài tập môn tin

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Bài tập về mãng một chiều - cô Thạnh

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 10 (cô Hoàng Khánh Mỹ)

Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 12 (cô Hoàng Khánh Mỹ)

click vào file đính kèm để tải nội dung ôn tập