Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu học tập

Bài tập môn tiếng Anh

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tiếng Anh 12 - Bài tập ôn tập về Comparison - thầy Công

(Click vào file đính kèm để tải bài tập về máy)

Bài tập ôn tập tiếng Anh 12 cơ bản - Unit 12 - Thầy Công

(Click vào file đính kèm để tải nội dung về máy)

Bài tập ôn tập tiếng Anh 12 cơ bản - Unit 11 - Thầy Công

(Click vào file đính kèm để tải bài tập về máy)

Ôn tập môn tiếng Anh lớp 12 - Học kỳ 2

ENGLISH 12 REVISION FOR SECOND – SEMESTER EXAMINATION I - TOPICS:                            1. Endangered Species 2. Books 3. Water Sports 4. The 22nd SEA Games 5. International Organizations 6. Women in Society 7. The Association of Southeast Asian Nations III - GRAMMAR: - So, but, however and therefore - Modal in...