Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 19 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu học tập

Bài tập môn văn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn - khối 11 - năm học 2012 - 2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN LỚP 11 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012 - 2013   I/ Nghị luận xã hội 1/ Yêu cầu kĩ năng: Học sinh cần ôn lại - Kĩ năng làm một bài văn nghị luận xã hội...

ôn tập kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn - khối 10 - năm học 2012 - 2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 10 Môn: Ngữ văn I. Phần Tiếng Việt. 1.Những yêu cầu sử dụng Tiếng Việt. *  Sử dụng đúng theo các chuẩn mực của Tiếng Việt.   - Về ngữ âm và chữ viết:       + Phát âm theo chuẩn.      ...