Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu buổi sáng - buổi chiều

Thời khóa biểu buổi sáng - buổi chiều

Cập nhật lúc : 16:22 16/08/2018  
Thời khóa biểu buổi sáng-chiều số 01/TKB

Thời khóa biểu số 01/TKB được áp dụng từ tuần học 01 (từ ngày 20/08/2018) năm học 2018 - 2019.

Thầy/cô click vào file đính kèm để tải TKB về máy.

Tải file