Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu buổi sáng - buổi chiều

Thời khóa biểu buổi sáng - buổi chiều

Cập nhật lúc : 22:48 12/09/2018  
Thời khóa biểu buổi sáng - chiều số 02/TKB

Thời khóa biểu sáng - chiều số 02/TKB được áp dụng từ tuần học 05 của năm học (từ 17/09/2018);

Thầy, cô click vào file đính kèm để xem nội dung chi tiêt.

Tải file