Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 15 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu buổi sáng - buổi chiều

Thời khóa biểu buổi sáng - buổi chiều

Cập nhật lúc : 22:10 12/01/2018  
Thời khóa biểu số 04/TKB-DTNTT

Thời khóa biểu số 04/TKB - DTNTT được áp dụng từ tuần học thứ 22 (từ 15/01/2018).

Click vào file đính kèm để tải thời khóa biểu về máy.

Tải file