Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 27 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin giáo dục

Tin giáo dục

Công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình GDPT tổng thể mới cho hay, chương trình mới chủ trương thực hiện giáo dục phân hóa và tự chọn ở cấp THPT. Hệ thống các môn học của chương trình GDPT mới được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự ...