Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản, thông tư, quyết định

Văn bản, thông tư, quyết định

Cập nhật lúc : 09:49 15/09/2018  

Công văn số 2193/SGD&ĐT-TCCB

Công văn số 2193/SGD&ĐT-TCCB ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Sở về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hanhf Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

(Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm)

Tải file 1  

Số lượt xem : 66

Các tin khác